Pere Sihtkapitali poolt tellitud perede, sündimuse, laste- ja rahvastikuteemalised uuringud

Noorte pereuuring 2020

Lapsesaamise motiivid ja takistused Eesti Pere- ja Sündimusuuringu tulemused 2020

Rahvastikubaromeeter

Rahvastikubaromeeter on lühiküsitluste sari, mille eesmärgiks on rahvastikuarengusse puutuva avaliku arvamuse jälgimine ajas.

Uuringuraportid:

Viited muudele relevantsele uuringutele

Viiteid rahvastiku jätkusuutlikkusega seotud olulistele uuringutele, mille tellijaks või teostajaks ei ole Pere Sihtkapital SA.

Eesti Naiste Tervise Uuring 2014

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Euroopa Sotsiaaluuring

Pere- ja sündimusuuring 1994