Pere Sihtkapitali toel teostatud uuringud perede, laste, sündimuse, rände jm rahvastikuga seotud teemadel

Pere Sihtkapitali eesmärk on Eesti rahvastikuarengu tagamine. Rahvastikuprotsessid on sündimus, suremus, sisseränne ja väljaränne. Rahvastikuprotsessidena võib käsitleda ka riigisisest rännet (muutub rahvastiku paiknemine) ja põhiprotsesside tulemusena toimuvat rahvastiku soolis-vanuselise struktuuri muutumist (nt rahvastiku vananemine). Vajaliku informatsiooni koondamiseks, kogumiseks ja uurimiseks teeb Pere Sihtkapital koostööd Eesti teadusasutustega (ülikoolidega), uuringufirmadega ja analüütikutega. 
Teadusliku uurimistöö tegemiseks võib olla võimalik kasutada Pere Sihtkapitali algandmeid, selleks palume kirjutada aadressil pere@peresihtkapital.ee.

Uuringuraportid

Rahvastikubaromeeter

Rahvastikubaromeeter on Pere Sihtkapitali lühiküsitluste sari, mille eesmärgiks on rahvastikuarengusse puutuva avaliku arvamuse jälgimine ajas. Vastavalt otstarbekusele ja võimalustele avaldatakse uuringute tulemused täielikult või osaliselt. Läbirääkimistel oleme valmis vastama täiendavatele andmepäringutele.

Pereplaanide sarja ülevaade (aegread):

Rahvastikubaromeetri sarja uuringuraportid: