Pere Sihtkapitali toel teostatud perede, laste, sündimuse, rände- ja rahvastikuteemalised uuringud

Pere Sihtkapitali eesmärk on Eesti rahvastikuarengu tagamine. Rahvastikuprotsessid on sündimus, suremus, sisseränne ja väljaränne. Rahvastikuprotsessidena võib käsitleda ka riigisisest rännet (muutub rahvastiku paiknemine) ja põhiprotsesside tulemusena toimuvat rahvastiku soolis-vanuselise struktuuri muutumist (nt rahvastiku vananemine). Vajaliku informatsiooni koondamiseks, kogumiseks ja uurimiseks teeb Pere Sihtkapital koostööd Eesti teadusasutustega (ülikoolidega), uuringufirmadega ja analüütikutega.

Uussisserännanute profiili analüüs 2021 (Kadi Kalm, Tiit Tammaru – Tartu Ülikool)

Rahvastikuarengu piirkondlikud eripärad 2021 (Rivo Noorkõiv – Baltic Sea Development & Media Center) | Uuringu tutvustus 12.10.2021 (Youtube) | Tutvustavad slaidid 12.10.2021 (PDF)

Noorte pereuuring 2020 (Turu-Uuringute AS)

Lapsesaamise motiivid ja takistused Eesti Pere- ja Sündimusuuringu tulemused 2020 (Tallinna Ülikool)

Rahvastikubaromeeter

Rahvastikubaromeeter on Pere Sihtkapitali lühiküsitluste sari, mille eesmärgiks on rahvastikuarengusse puutuva avaliku arvamuse jälgimine ajas.

Uuringuraportid:

Muud uuringud

Viiteid rahvastiku jätkusuutlikkusega seotud olulistele uuringutele, mille tellijaks, toetajaks ega teostajaks ei ole Pere Sihtkapital SA.

Eesti Naiste Tervise Uuring 2014 (Tartu Ülikool)

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Euroopa Sotsiaaluuring

Pere- ja sündimusuuring 1994