Pere Sihtkapitali tellitud perede, laste, sündimuse, rände- ja rahvastikuteemalised uuringud

Uussisserännanute profiili analüüs 2021 (Kadi Kalm, Tiit Tammaru)

Rahvastikuarengu piirkondlikud eripärad 2021 (Rivo Noorkõiv) | Uuringu tutvustus 12.10.2021 (Youtube) | Tutvustavad slaidid 12.10.2021 (PDF)

Noorte pereuuring 2020

Lapsesaamise motiivid ja takistused Eesti Pere- ja Sündimusuuringu tulemused 2020

Rahvastikubaromeeter

Rahvastikubaromeeter on Pere Sihtkapitali lühiküsitluste sari, mille eesmärgiks on rahvastikuarengusse puutuva avaliku arvamuse jälgimine ajas.

Uuringuraportid:

Muud uuringud

Viiteid rahvastiku jätkusuutlikkusega seotud olulistele uuringutele, mille tellijaks ega teostajaks ei ole Pere Sihtkapital SA.

Eesti Naiste Tervise Uuring 2014

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Euroopa Sotsiaaluuring

Pere- ja sündimusuuring 1994