Uudised

19.05.2023 Kandidaatide esitamine 2023. aasta Aino Järvesoo auhindadele on AVATUD!

Pressiteade

Kandidaate Aino Järvesoo preemiale saab esitada kuni 15. septembrini (15.09.2023 kell 23:59:59) e-posti aadressil aja@peresihtkapital.ee. Esildisele palume lisada:

a. kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
b. põhjendus, mis kirjeldab kandidaadi teeneid ja saavutusi Eesti rahva edasikestmise ja arengu vallas;
c. kategooria nimetus, kuhu kandidaat esitatakse (elutöö, meediategevus, eestlus välismaal);
d. kandidaadi kontaktandmed (soovitavalt nii telefon kui e-post, võimalusel postiaadress);
e. kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmed (soovitavalt nii telefon kui e-post).

Lisainfo – Aino Järvesoo nimeline auhind

Professor Aino Järvesoo (1910-2003) oli suure missioonitundega naine. Tema soov oli, et eesti rahvas kasvaks ja ta panustas selle eesmärgi saavutamiseks suure osa oma ajast ja varast. Eesti rahvastiku- ja perepoliitikas rakendatakse mitmeid Järvesoo põhimõtteid. Järvesoo tegutsemine näitas, et sihikindluse, aktiivsuse ja pühendumusega on võimalik mõjutada suuri ühiskonnaprotsesse.

Pere Sihtkapital ja rahvastikuminister algatasid 2020. aastal iga-aastase Aino Järvesoo nimelise auhinnakonkursi. Aino Järvesoo auhind antakse välja inimestele, kes on Eesti rahvastiku arengu või valdkonna edendamisega ühiskonnas või meedia vahendusel eriliselt silma paistnud.

Auhinnal on kolm kategooriat:

  1. elutöö auhind – inimesele, kes on pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti rahva edasikestmisse ja arengusse, sh lastega perede heaolu, rahva tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega seoses;
  2. meediategevuse auhind – inimesele, kes on ajakirjanduses või muudes meediakanalites paistnud silma Eesti rahva ning eestluse kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega;
  3. välismaal eestluse hoidmise auhind – inimesele, kes on oma tegevusega silmapaistvalt panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.

Auhinnafondi suurus on 25 000 eurot.

Aino Järvesoo auhinnakonkursi statuut alates 2021. a.

 

Aino Järvesoo auhinna laureaadid

2022

Pressiteade (lühike)

Auhinnatseremoonia videosalvestis (Postimees | Delfi)

Elutöö

Hando Runnel

Eestluse hoidmine välismaal

Evi Lepik

Eestluse hoidmine välismaal

Merike Barborak

 

2021

Pressiteade

Auhinnatseremoonia videosalvestis

Elutöö

Jaak Uibu

Silmapaistev meediategevus

Lea Danilson-Järg

Eestluse hoidmine välismaal

Olev Träss

 

2020

Pressiteade (siseministeerium)

Auhinnatseremoonia videosalvestis

Elutöö

Rein Taagepera

Silmapaistev meediategevus

Ene-Margit Tiit

Eestluse hoidmine välismaal

Hinge Mai Raud-Pähn

Jüri Trei