Meie eesmärk

Pere Sihtkapital SA eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. See tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Uudised

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Pere Sihtkapitali eripreemia pälvis Anari Lilleoja töö- ja pereelu ühitamist käsitleva magistritöö eest

21.12.2023

12. detsembril autasustati 2023. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Riikliku preemia pälvis 57 tööd ning eripreemiaga tunnustati 36 autori töid, mille seas sai Pere Sihtkapitali eripreemia Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis magistriõppe läbinud Anari Lilleoja oma magistritöö „Töö- ja pereelu tasakaalustamise väljakutsed ja võimalused kaugtöö tingimustes Ettevõtluse ja Innovatsiooni
Sihtasutuse näitel“ eest.

Kõik uudised