• 01
  • 02

Meie eesmärk

Pere Sihtkapital SA eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. See tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Meist

Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

VISIOON

Olla tunnustatuim rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes loob ja vahendab usaldusväärset teavet ning on oma valdkonnas usaldusväärseks ja sõltumatuks partneriks Vabariigi Valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele.