Meie eesmärk

Pere Sihtkapital SA eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. See tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Meist

Pere Sihtkapital korraldab Eesti rahvastikuarengu ja kestlikkusega seotud uuringute läbiviimist, töötab välja uuringutele tuginevaid poliitikasoovitusi, teavitab rahvastikuarengu olulisematest suundumustest nii valitsust kui ka avalikkust ja algatab ning toetab lastega perede väärtustamisega seotud tegevusi.

Visioon

Olla tunnustatuim rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes loob ja vahendab usaldusväärset teavet ning on oma valdkonnas usaldusväärseks ja sõltumatuks partneriks Vabariigi Valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele.

Pere Sihtkapital Sihtasutus kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.