Kalev Katuse stipendiumikonkurss

2021. aasta konkurss on lõppenud (tähtaeg oli 30.09.2021). Järgmine võimalus suvi-sügis 2022!

Prof Kalev Katus (1955-2008) oli väljapaistev Eesti rahvastikuteadlane. Laia haardega õpetlasena rajas ta Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja keskendus selle eesotsas tegutsedes Eesti rahvastiku pikaajalise jätkusuutlikkuse teemadele. Kalev Katuse teaduslikud huvid ulatusid sündimusest ja peredemograafiast rände, suremuse ja rahvastiku vananemiseni. Katusel oli oluline roll Eesti lülitumisel rahvusvahelisse demograafia-alasesse koostöösse, riigi andmekorralduse arendamisel ja demograafia kraadiõppe algatamisel, samuti valitsusasutuste nõustamisel. Aastal 2000 pälvis Katus riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas.

Pere Sihtkapital asutas Kalev Katuse stipendiumi 2021. aastal eesmärgiga ergutada ja toetada Eesti ülikoolides rahvastikuteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde valmimist, makstes stipendiaatidele töö kirjutamise ajal igakuist rahalist toetust.

Kandideerida saavad kõik Eesti ülikoolides õppivad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendium määratakse kuni kahele üliõpilasele bakalaureuse- või magistriõpingute viimaseks aastaks. Ühe stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. 

2021

2021. aasta stipendiaadid on:

Deniss Vender (Tartu Ülikool). Magistritöö teema: “Eesti gümnaasiumiealiste noorte (16 kuni 19-a) sündimuskavatsuste analüüs”. 

Kaarel Vesilind (Tartu Ülikool). Bakalaureusetöö teema: “COVID-19 pikaajalise tervisemõju hindamine kasutades elektroonilisi terviseandmeid”. 

Materjalid

Kalev Katuse stipendiumi statuut

Pressiteade 30.08.2021

Valik Kalev Katuse artikleid ja esinemisi

Mida teha järjepideva rahvastikuarengu nimel (Riigikogu Toimetised, 15 / 2007)

Mis on rahvastiku taaste? Luule Sakkeuse vestlus Kalev Katusega (ETV, Avatud ülikool, 2000)