Nõukogu koosseis

Katrin Kiisk, nõukogu esimees – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit

Allan Puur – Tallinna Ülikool

Parvel Pruunsild – MTÜ Lasterikkad Isad

Raul Eamets – Tartu Ülikool

Siiri Oviir – MTÜ Eesti Naisliit

Tarmo Soomere – Eesti Teaduste Akadeemia

Juhatuse liige

Mihkel Servinski 

Projektijuht

Hillar Petersen