Nõukogu

Katrin Kiisk, nõukogu esimees – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit

Allan Puur – Tallinna Ülikool

Monika Haukanõmm – MTÜ Eesti Naisliit

Parvel Pruunsild – MTÜ Lasterikkad Isad

Raul Eamets – Tartu Ülikool

Tarmo Soomere – Eesti Teaduste Akadeemia

Juhatus

Hillar Petersen