Tegevjuht

Ants Frosch

e-kiri: ants.frosch@peresihtkapital.ee

 

Nõukogu koosseis 2019-2023

Taavi Tamkivi – nõukogu esimees, MTÜ Lasterikkad Isad

Allan Puur – Tallinna Ülikool

Katrin Kiisk – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit

Mihkel Servinski – Statistikaamet

Raul Eamets – Tartu Ülikool

Siiri Oviir – MTÜ Eesti Naisliit

Tarmo Soomere – Eesti Teaduste Akadeemia

Juhatuse liige 2019-2023

Aage Õunap