Rahvastikuteemalised uuringud Eestis

Viiteid rahvastiku jätkusuutlikkusega seotud olulistele uuringutele, mille tellijaks, toetajaks ega teostajaks ei ole Pere Sihtkapital SA.

Pere- ja sündimusuuring 2020

Eesti Naiste Tervise Uuring 2014 (Tartu Ülikool)

Kolme- ja enamalapseliste perede uuring 2006

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Pere- ja sündimusuuring 2004/2005

Euroopa Sotsiaaluuring

Pere- ja sündimusuuring 1994