Avatud konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Hetkel avatud:

  • Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2022. Korraldab Eesti Teadusagentuur. Pere Sihtkapital on välja pannud eripreemiad (kokku summas 2300 eurot) nii bakalaureuse kui ka magistri- või doktoriõppe tasemel töödele, mis käsitlevad sündimuse mõjutamise võimalusi ja vastavaid poliitikameetmeid. Kandideerida saab 15. septembrini ETAGi lehel.
  • Kalev Katuse stipendiumikonkurss 2022. Stipendiumile suurusega 4500 eurot saavad kandideerida viimase aasta bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid, kelle lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Info ja kandideerimine 16. septembrini Pere Sihtkapitali kodulehel.

Varasemad konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Kalev Katuse stipendium

2021. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss (Stipendiaadid: Deniss Vender, Kaarel Vesilind)

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

2021. aasta üliõpilaste teadustööde konkurss (Sobivate tööde puudumise tõttu Pere Sihtkapitali eripreemiaid 2021. aastal välja ei antud.)

Uuring „Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs“ 

NB! Uuringu teostaja leitud, leping täidetud. Uuringu tulemus avaldatakse pärast toimetamist.

Pere Sihtkapital kuulutab välja sündimust mõjutavaid tegureid käsitleva uuringu taotlusvooru, mis on avatud 17. veebruarini 2020.a.

Uuringu eesmärk on anda terviklik ülevaade sündimust mõjutavate tegurite rahvusvahelisest uurimisseisust, teha sellele tuginedes ettepanekuid perepoliitika korraldamiseks, selgitada praeguse uurimisseisu lüngad ja juhatada kätte uurimissuunad edasiste empiiriliste rakendusuuringute korraldamiseks. Uuringu ülesandepüstitus ja taotlusvooru tingimused

Projekti eeldatav kestus on kuni 20 kuud, projekti lõpp ei või olla hiljem kui 31.12.2021.

Konkursi eelarve on kuni 90 000 eurot koos käibemaksuga.