NB! Hetkel avatud taotlusvoore uuringutele ei ole.

Varasemad taotlusvoorud

UURING „SÜNDIMUST MÕJUTAVAD TEGURID: KIRJANDUSPÕHINE ANALÜÜS“ 

Pere Sihtkapital kuulutab välja sündimust mõjutavaid tegureid käsitleva uuringu taotlusvooru, mis on avatud 17. veebruarini 2020.a.

Uuringu eesmärk on anda terviklik ülevaade sündimust mõjutavate tegurite rahvusvahelisest uurimisseisust, teha sellele tuginedes ettepanekuid perepoliitika korraldamiseks, selgitada praeguse uurimisseisu lüngad ja juhatada kätte uurimissuunad edasiste empiiriliste rakendusuuringute korraldamiseks. Uuringu ülesandepüstitus ja taotlusvooru tingimused on leitavad järgneval lingil SIIN

Projekti eeldatav kestus on kuni 20 kuud, projekti lõpp ei või olla hiljem kui 31.12.2021.

Konkursi eelarve on kuni 90 000 eurot koos käibemaksuga.