Avatud konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Hetkel avatud:

  • Hetkel avatud konkursse ei ole. 2022. aasta konkursside tulemused selguvad peagi. Uued konkursid jälle 2023. aastal!

Varasemad konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Kalev Katuse stipendium

2022. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss (Stipendiaat: Mark Herman Ilumets)

2021. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss (Stipendiaadid: Deniss Vender, Kaarel Vesilind)

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (Tulemused 15. detsembril) 

2021. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (Sobivate tööde puudumise tõttu Pere Sihtkapitali eripreemiaid 2021. aastal välja ei antud.)

Uuring „Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs“ 

NB! Uuringu teostaja leitud, leping täidetud. Uuringu tulemus avaldatakse pärast toimetamist.

Pere Sihtkapital kuulutab välja sündimust mõjutavaid tegureid käsitleva uuringu taotlusvooru, mis on avatud 17. veebruarini 2020.a.

Uuringu eesmärk on anda terviklik ülevaade sündimust mõjutavate tegurite rahvusvahelisest uurimisseisust, teha sellele tuginedes ettepanekuid perepoliitika korraldamiseks, selgitada praeguse uurimisseisu lüngad ja juhatada kätte uurimissuunad edasiste empiiriliste rakendusuuringute korraldamiseks. Uuringu ülesandepüstitus ja taotlusvooru tingimused

Projekti eeldatav kestus on kuni 20 kuud, projekti lõpp ei või olla hiljem kui 31.12.2021.

Konkursi eelarve on kuni 90 000 eurot koos käibemaksuga.