Avatud konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Hetkel avatud konkursse pole. Järgmised konkursid õige pea!

Varasemad konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Kalev Katuse stipendium

Kalev Katuse stipendiumikonkurss 2021 – tulemused selguvad oktoobri jooksul. 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

2021. aasta konkurss – tulemused selguvad 15.12.2021.

Uuring „Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs“ 

NB! Uuringu teostaja leitud, leping täitmisel.

Pere Sihtkapital kuulutab välja sündimust mõjutavaid tegureid käsitleva uuringu taotlusvooru, mis on avatud 17. veebruarini 2020.a.

Uuringu eesmärk on anda terviklik ülevaade sündimust mõjutavate tegurite rahvusvahelisest uurimisseisust, teha sellele tuginedes ettepanekuid perepoliitika korraldamiseks, selgitada praeguse uurimisseisu lüngad ja juhatada kätte uurimissuunad edasiste empiiriliste rakendusuuringute korraldamiseks. Uuringu ülesandepüstitus ja taotlusvooru tingimused

Projekti eeldatav kestus on kuni 20 kuud, projekti lõpp ei või olla hiljem kui 31.12.2021.

Konkursi eelarve on kuni 90 000 eurot koos käibemaksuga.