Avatud konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Hetkel avatud konkursid puuduvad.

Varasemad konkursid ja taotlusvoorud teaduse valdkonnas

Kalev Katuse stipendium

2023. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss  (Stipendiumit 2023. aastal välja ei antud)

2022. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss (Stipendiaat: Mark Herman Ilumets)

2021. aasta Kalev Katuse stipendiumikonkurss (Stipendiaadid: Deniss Vender, Kaarel Vesilind)

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

2023. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (Eripreemia laureaat: Anari Lilleoja)

2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (Sobivate tööde puudumise tõttu Pere Sihtkapitali eripreemiaid 2022. aastal välja ei antud.) 

2021. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (Sobivate tööde puudumise tõttu Pere Sihtkapitali eripreemiaid 2021. aastal välja ei antud.)

Uuring „Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs“ 

NB! Uuringu teostaja leitud, leping täidetud. Uuringu tulemused avaldatakse pärast toimetamist ja retsenseerimist. 1.08.2023 seisuga on uuringu tulemused läbinud retsenseerimise, hetkel tulemusi toimetatakse.

Uuringu eesmärk on anda terviklik ülevaade sündimust mõjutavate tegurite rahvusvahelisest uurimisseisust, teha sellele tuginedes ettepanekuid perepoliitika korraldamiseks, selgitada praeguse uurimisseisu lüngad ja juhatada kätte uurimissuunad edasiste empiiriliste rakendusuuringute korraldamiseks. Uuringu ülesandepüstitus ja taotlusvooru tingimused

Projekti eeldatav kestus on kuni 20 kuud, projekti lõpp ei või olla hiljem kui 31.12.2021.

Konkursi eelarve on kuni 90 000 eurot koos käibemaksuga.