Meie eesmärk

Pere Sihtkapital SA eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. See tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Uudised

Eesti teaduste akadeemias toimub 24. novembril kell 14:00–17:30 seminar “Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel“.

Akadeemia kutsub arutlema, kuidas näeb Eesti teadustöö eetika süsteem välja globaalses vaates, millised on Eesti tugevused ja nõrkused ja kuidas need võivad realiseeruda igapäevases töös ning eriolukordades. Pere Sihtkapitali näitel analüüsitakse ühe juhtumi libastumiste anatoomiat. Arutletakse, mida neist õppida ja kuidas neid tulevikus juba eos vältida. Vaagitakse vajadust täiendada teadustöö eetika alaseid nõuandeid ja võimalusi selle rikkumistele mõistlike ja proportsionaalsete sanktsioonide kujundamiseks.

Üritusele registreerumine toimub 21. novembrini siin
Tutvu teaduspärastlõuna info ja ajakavaga akadeemia kodulehel. Ürituse toimumise päeval on sealt leitav ka viide veebi vahendusel jälgitavale otseülekandele.